תנאי שימוש ליישום Sling

 

ברוכים הבאים ליישום "Sling" ("היישום"). היישום נועד לאפשר לך להעביר תשלום בעבור שירותים ומוצרים אותם אתה מקבל כצרכן מזדמן על ידי ספקי שירותים ("השירות").

סלינג מאפשרת לצרכנים להפרד מהכסף המזומן ומכרטיסי האשראי בחייהם. מעתה יכול צרכן להשתמש במכשיר הטלפון החכם שברשותו על מנת לשלם לכל ספק שירותים הנמצא בקרבתו, ללא צורך במכשיר ייעודי, החלפת פרטים או הגשת כרטיס אשראי.

 

צרכן

תנאי שימוש אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש ביישום ומהווים, יחד עם מדיניות הפרטיות של היישום, הסכם מחייב בינך לבינינו - חברת סלינג בע"מ. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש ביישום.

היישום נועד לפעול במכשירי סלולר חכמים, המבוססים על מערכות הפעלה כגון אנדרואיד ו-IOS.

בכל מקום בתנאים אלה בו מפורט היקף אחריותנו, תהיה הכוונה גם לאחריות עובדינו, מנהלינו וכל הפועלים מכוחנו או בשמנו.

תנאי השימוש ביישום מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השימוש ביישום ובשירות

הנך רשאי להשתמש ביישום, בשירותיו ובתכניו באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו.

הנך רשאי להשתמש ביישום למטרות חוקיות בלבד; בלא הסכמתנו מראש, במפורש ובכתב, אינך רשאי לאסוף, לסרוק ולהעתיק בכל דרך, ממוחשבת או אחרת, כל תוכן מהיישום.

רישום ומסירת פרטים

בעת הורדת היישום לא תידרש למסור פרטים מזהים. יחד עם זאת, מרבית האפשרויות להשתמש בשירות זמינות לך רק אם נרשמת. במהלך ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים – חלקם יהיו בגדר פרטי חובה שיצוינו בהתאם בדפי הרישום, הימנע מפגיעה באחרים ובנו באמצעות הפרטים אותם אתה ממלא. בעתיד כשתבקש להשתמש בשירות שוב, תזוהה לפי פרטי המשתמש שבחרת. מסירת הפרטים והשימוש בהם כפופים למדיניות הפרטיות של היישום.

בתום תהליך הרישום נפעיל את חשבונך, ונאפשר לך להשתמש בשירות.

אנו רשאים לבטל את הרישום שלך ליישום או לא לאפשר לך להירשם אליו מלכתחילה, אם לפי שיקול דעתנו נרשמת כדי לבצע פעולה בלתי חוקית (לדוגמה, בדרך של, הלבנת הון,התחזות לאחר וכיוצא באלה), או כדי לפגוע באחרים, או אם פעילותך ביישום מפרה צו בית משפט, או מפרה תנאים אלה, או אם קיימת לדעתנו סיבה מוצדקת אחרת לכך, מבלי שנצטרך לנמק את החלטתנו.

הפרטים האישיים שמסרת בעת הרישום ישמרו במאגר המידע שלנו. פרטי אמצעי התשלום יישמרו במאגרי המידע המאובטחים של ספקי שירותי הסליקה והאשראי המשמשים את החברה. הפרטים נמסרים מרצונך החופשי, אולם לא נוכל להעניק לך את השירות בלעדי הפרטים המוגדרים כפרטי חובה.

גישה לחשבון

הגישה לחשבון המשתמש שלך ביישום מאובטחת באמצעות שם משתמש וסיסמה, ובאמצעות שם המשתמש והסיסמה של חשבון הפייסבוק שלך, אם בחרת להתחבר ליישום באמצעות Facebook Connect. בעתיד יתכן ונאפשר או נחייב גישה לחשבון המשתמש שלך באמצעות אמצעים אחרים או נוספים, כפי שנראה לנכון.

לך ורק לך ניתנת הזכות להשתמש בחשבון שלך ביישום. עליך להימנע מלשתפו עם אחרים וכן עליך לשמור בסוד את שם המשתמש והסיסמה ולהימנע מלמסור אותם לאחרים.

בכל עת נאפשר לך לשנות את הסיסמה ואנו ממליצים לעשות זאת בתדירות גבוהה ככל שניתן וכן בכל מקרה שהתעורר החשש שאחרים נחשפו לסיסמה שלך.

תשלום

הורדת היישום למכשיר הטלפון החכם שברשותך הינה ללא עלות.

בעבור מתן השירות תיגבה ממך עמלה בסך 1 ש"ח עבור כל שימוש. עמלה זו תיגבה בעת חיוב אמצעי התשלום בעבור התשלום לספק השירותים. אנו רשאים לשנות את גובה ומבנה התשלום בעבור מתן השירות, לגבות תשלום או להפסיק לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים לפי החלטתנו הבלעדית, לאחר שנודיע על כך בתוך זמן סביר מראש באמצעות היישום. מטבעם, שינויים מסוג אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות והפרעות. אנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, לא נישא באחריות לאי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.

ניתן יהיה לבצע את התשלום באמצעות אמצעי התשלום המפורטים ביישום, לרבות חשבון PayPal וכרטיסי אשראי, בהתאם לתנאים ולהיצע שיוצג ביישום מעת לעת.

ביצוע התשלום ייעשה באמצעות חברת הסליקה והשימוש בפרטיך לצורך ביצוע התשלום יהיה כמפורט במדיניות הפרטיות של היישום. לתשומת הלב, ביצוע עסקת האשראי והשימוש בנתוני כרטיס האשראי ובפרטים הנלווים אליהם יהיה בכפוף לתנאי חברת הסליקה המפורטים בכתובת:

https://app.zooz.com/portal/Terms_And_Conditions.pdf.

לאחר קבלת אישור על ביצוע תשלום מחברת הסליקה, נשלח לך הודעה על כך. אם מסיבה כלשהי לא הושלמה פעולת התשלום (לדוגמה, אם התעוררה בעיית תקשורת, או אמצעי התשלום שלך איננו בתוקף). תוכל לפנות לתמיכה שלנו בטלפון:[u1] [YC2]  972-3-6701515+ כדי לסייע בהשלמתה.

בכל עת ולפי שיקול דעתנו נוכל לשנות או לעדכן את תהליך ביצוע התשלום ביישום, לרבות האמצעים הזמינים לתשלום ואופן סליקתם. בנוסף, בכל עת נוכל להציע שירותים ומוצרים נוספים באמצעות היישום – בין שלנו ובין של אחרים, בחינם או בכפוף לתשלום.

קישורים

תנאי שימוש אלה חלים על היישום בלבד והם אינם חלים על יישומים ו/או אתרים אחרים המקושרים ליישום. איננו שולטים או מפקחים על היישומים ו/או האתרים האחרים ואיננו נושאים באחריות לנעשה בהם. הפעילות בהם כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם ואנו ממליצים לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם.

בכל עת ניתן לפנות אלינו ולדווח על קישור ליישום או אתר אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. אנו נבחן את פנייתך ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את הקישור על כנו, או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר ליישום או לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החלטנו להסיר את הקישור ובין אם לא.

תכנים מסחריים

אנו עשויים להציב ביישום תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום ממפרסמים שונים. איננו כותבים, בודקים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם ולא נשא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו ביישום מטעם צדדים שלישיים. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, חלה על המפרסמים. פרסום התכנים המסחריים אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של היישום מתארת את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות ביישום. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו.

קניין רוחני

היישום כולל ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות (icons), קוד תוכנה ועוד. כל אלה מוגנים בזכויות יוצרים וחלקם אף באמצעות זכויות קנין רוחני נוספות כדוגמת סימני מסחר וסודות מסחר. מלוא הזכויות בתכנים אלה הם בבעלותנו או שקיבלנו רשות של אחרים להשתמש בהם ביישום.

מלבד הרשות שניתנה לך במפורש להשתמש ביישום, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות ביישום ואין להרשות לאחרים לעשות ביישום ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש.

זמינות

ככלל, היישום נגיש מכל מכשיר סלולר חכם המחובר לאינטרנט ונעשה כל מאמץ סביר כדי שיהיה זמין בכל עת. יחד עם זאת, אנו עשויים לחסום, בעצמנו או באמצעות צד שלישי מטעמנו, את הגישה ליישום לשם הגנה על היישום ומניעת הפגיעה בו, במשתמשיו, בלקוחותיו ובנו.

לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות היישום, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של היישום, מערכות התוכנה של היישום, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים ביישום ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש ביישום ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.

אחריות

התכנים והשירותים ביישום ניתנים לשימוש כמות שהם (""AS IS). לא נוכל להתאים אותם לצרכיך האישיים. עליך לבדוק את היישום והשירות ולודא שהם מתאימים לצרכיך ולמטרותיך לפני תחילת השימוש בהם.

השימוש שלך ביישום, ובכלל זה למידע ולשירותים המסופקים על ידי אחרים באמצעות היישום, נעשה על אחריותך בלבד. ככל שהדין מתיר לנו, איננו נוטלים כל אחריות לפעילות ביישום, למידע ולשירותים המוצעים באמצעותו.

אבטחת מידע

אנו מפעילים מערכות ונהלים לאבטחת מידע ביישום אך אין במערכות אלו בטחון מוחלט. אי-לכך, איננו מתחייבים שהיישום והשירותים הכלולים בו יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית וזליגת מידע.

שינויים ביישום והפסקת השירות

אנו רשאים לשנות מעת לעת את תכניו, שירותיו וזמינותו של היישום. מטבעם, שינויים מעין אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות והפרעות. אנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, לא נישא באחריות לאי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.

אנו רשאים להפסיק מדי פעם את השירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. כמו-כן אנו רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם.

אנו נפרסם ביישום או באמצעי מקובל אחר, הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים נחזיק את החומר הכלול ביישום למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן נהיה רשאים למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

שינוי תנאי השימוש

אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש, בשל שינויים ועדכונים ביישום עצמו, שינויים במערכות ותשתית טכנולוגיות, עדכוני חוק ועוד. אם השינוי בתנאי השימוש הוא מהותי, נפרסם על כך הודעה באמצעים המקובלים, לדוגמה, באמצעות שליחת הודעה למכשירך [ניתן גם לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני] ונבקש ממך את הסכמתך לתנאים המעודכנים. תוכל שלא להסכים לשינוי אך אז לא תהיה רשאי להמשיך ולהשתמש ביישום.

פנה אלינו

אנו מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכויותיהם של משתמשי היישום. אם אתה סבור, כי השימוש ביישום או התוכן בו פוגע בך מטעם כלשהו, או מכל סיבה אחרת, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם: [YC2] info@sling.xyz

 

ספק שירותים

תנאי שימוש אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש ביישום ומהווים, יחד עם מדיניות הפרטיות של היישום הסכם מחייב בינך לבינינו - חברת סלינג בע"מ. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש ביישום.

היישום נועד לפעול במכשירי סלולר חכמים, המבוססים על מערכות הפעלה כגון אנדרואיד ו-IOS.

בכל מקום בתנאים אלה בו מפורט היקף אחריותנו, תהיה הכוונה גם לאחריות עובדינו, מנהלינו וכל הפועלים מכוחנו או בשמנו.

תנאי השימוש ביישום מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

השימוש ביישום ובשירות

הנך רשאי להשתמש ביישום, בשירותיו ובתכניו באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו.

הנך רשאי להשתמש ביישום למטרות חוקיות בלבד; בלא הסכמתנו מראש, במפורש ובכתב, אינך רשאי לאסוף, לסרוק ולהעתיק בכל דרך, ממוחשבת או אחרת, כל תוכן מהיישום.

בהצטרפותך לשירות הנך מתחייב להשתמש ביישום על פי הדין, ובפרט למלא את חובת הדיווח החלה עליך על פי דיני המיסוי החלים במדינת ישראל. האחריות לתשלום מסים מתוך ההכנסות שיווצרו לך באמצעות השימוש בשירות, ככל שנדרש תשלום על פי דין, חלה עליך בלבד.

רישום ומסירת פרטים

בעת הורדת היישום לא תידרש למסור פרטים מזהים. יחד עם זאת, כספק שירותים לא נוכל לספק לך את השירות אלא אם נרשמת. במהלך ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים – חלקם יהיו בגדר פרטי חובה שיצוינו בהתאם בדפי הרישום, הימנע מפגיעה באחרים ובנו באמצעות הפרטים אותם אתה ממלא. בעתיד כשתבקש להשתמש בשירות שוב, תזוהה לפי פרטי המשתמש שבחרת.

מסירת הפרטים והשימוש בהם כפופים למדיניות הפרטיות [הוסף קישור] של היישום. במסגרת מסירת הפרטים האישיים תתבקש לבחור את אופן העברת התשלומים בו תהיה מעוניין - באמצעות חשבון PayPal, באמצעות חשבון בנק או באמצעות כרטיס חיוב מיידי (debit) שיונפק לך באמצעות השירות.

בתום תהליך הרישום תישלח לכתובת שסופקה על ידך ערכת Champion הכוללת את חתימת הסלינג שיוחדה לך וסט סלינגים (אמצעים מוחשיים לשם ביצוע תשלומים, כגון, צמיד אישי, מדבקות תשלום אישיות, כרטיס עובד וסיכת "פנגווין" המציינת כי הינך זמין לקבלת תשלום על ידי השירות). הסלינגים יסייעו בידך לקבל תשלומים בכל מקום, זמן ומכל צרכן המצוייד במכשיר סלולרי חכם. בנוסף תמצא בערכה כרטיס חיוב דמה (את כרטיס החיוב האמיתי תקבל מספק כרטיסי החיוב שלנו, ככל שתזמין כרטיס חיוב דביטורי) למשיכת מזומן שיתקבל מצרכנים, מתוך החשבון שתיפתח לצורך השימוש בשירות.

אנו רשאים לבטל את הרישום שלך ליישום, לחסום את גישתך לשירות או לא לאפשר לך להירשם אליו מלכתחילה, אם לפי שיקול דעתנו נרשמת כדי לבצע פעולה בלתי חוקית (לדוגמה, בדרך של התחזות לאחר), או כדי לפגוע באחרים, או אם פעילותך ביישום מפרה צו בית משפט, או מפרה תנאים אלה, או אם קיימת לדעתנו סיבה מוצדקת אחרת לכך, מבלי שנצטרך לנמק את החלטתנו.

הפרטים האישיים שמסרת בעת הרישום (אך לא פרטי אמצעי התשלום) ישמרו במאגר המידע שלנו. הפרטים נמסרים מרצונך החופשי, אולם לא נוכל להעניק לך את השירות בלעדי הפרטים המוגדרים כפרטי חובה.

גישה לחשבון

הגישה לחשבון המשתמש שלך ביישום מאובטחת באמצעות שם משתמש וסיסמה, ובאמצעות שם המשתמש והסיסמה של חשבון הפייסבוק שלך, אם בחרת להתחבר ליישום באמצעות Facebook Connect. בעתיד יתכן ונאפשר או נחייב גישה לחשבון המשתמש שלך באמצעות אמצעים אחרים או נוספים, כפי שנראה לנכון.

לך ורק לך ניתנת הזכות להשתמש בחשבון שלך ביישום. עליך להימנע מלשתפו עם אחרים וכן עליך לשמור בסוד את שם המשתמש והסיסמה ולהימנע מלמסור אותם לאחרים.

בכל עת נאפשר לך לשנות את הסיסמה ואנו ממליצים לעשות זאת בתדירות גבוהה ככל שניתן וכן בכל מקרה שהתעורר החשש שאחרים נחשפו לסיסמה שלך.

תשלום בגין השירות

הורדת היישום למכשיר הטלפון החכם שברשותך הינה ללא עלות.

אנו נגבה עמלה עבור כל עסקה שתתבצע באמצעות השירות. ניתן לעיין בכל עת בטבלת העמלות של השירות באתר [קישור]. בנוסף ייתכן שתגבנה עמלות נוספות על ידי ספק שירות התשלומים בו בחרת להשתמש. אלה עמלות החיצוניות לשירות ולנו אין שליטה עליהן.

·         את טבלת העמלות של PayPal תוכל למצוא כאן.

·         את טבלת העמלות של ספק כרטיסי ה-debit תוכל למצוא כאן [קישור].

·         לעמלות הכרוכות במשיכת התשלומים מחשבון הבנק שלך הינך מתבקש להתעדכן בתנאי השימוש והמדיניות של הבנק הרלוונטי.

בכל עת ולפי שיקול דעתנו נוכל לשנות או לעדכן את תהליך ביצוע התשלום ביישום, לרבות האמצעים הזמינים לתשלום ואופן סליקתם. בנוסף, בכל עת נוכל להציע שירותים ומוצרים נוספים באמצעות היישום – בין שלנו ובין של אחרים, בחינם או בכפוף לתשלום.

משיכת תשלומים שהופקדו בחשבונך

בסמוך לאחר הפקדת סכום לחשבונך תקבל הודעת אישור למכשירך. תוכל למשוך את התשלום המועבר לחשבונך בתוך 10 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת האישור. לפרטים נוספים אודות משיכת תשלומים מחשבונך אתה מוזמן לעיין במדיניות משיכת התשלומים שלנו [קישור].דירוג נותני שירותים והטבות

אנו עשויים לאפשר לצרכנים לדרג את טיב השירות שהתקבל ממך. שקלול הנתונים שהתקבלו על ידי הצרכנים יוצג בפרופיל המשתמש שלך. בעתיד אנחנו עשויים להעניק לספקי שירותים אשר הדירוג המשוקלל שלהם גבוה הטבות מסוימות מעבר לחבילת השירותים הבסיסית. את מדיניות הדירוג וההטבות ניתן יהיה למצוא באתר.

קישורים

תנאי שימוש אלה חלים על היישום בלבד והם אינם חלים על יישומים ו/או אתרים אחרים המקושרים ליישום. איננו שולטים או מפקחים על היישומים ו/או אתרים אחרים ואיננו נושאים באחריות לנעשה בהם. הפעילות בהם כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם ואנו ממליצים לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם.

בכל עת ניתן לפנות אלינו ולדווח על קישור ליישום או אתר אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. אנו נבחן את פנייתך ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את הקישור על כנו, או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר ליישום או לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החלטנו להסיר את הקישור ובין אם לא.

תכנים מסחריים

אנו עשויים להציב ביישום תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום ממפרסמים שונים. איננו כותבים, בודקים או עורכים את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם ולא נשא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו ביישום מטעם צדדים שלישיים. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, חלה על המפרסמים. פרסום התכנים המסחריים אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של היישום מתארת את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות ביישום. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו.

 

 

קניין רוחני

היישום כולל ממשקי משתמש, עיצובים גראפיים, איורים, טקסטים, צלמיות (icons), קוד תוכנה ועוד. כל אלה מוגנים בזכויות יוצרים וחלקם אף באמצעות זכויות קנין רוחני נוספות כדוגמת סימני מסחר וסודות מסחר. מלוא הזכויות בתכנים אלה הם בבעלותנו או שקיבלנו רשות של אחרים להשתמש בהם ביישום.

מלבד הרשות שניתנה לך במפורש להשתמש ביישום, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות ביישום ואין להרשות לאחרים לעשות ביישום ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש.

זמינות

ככלל, היישום נגיש מכל מכשיר סלולר חכם המחובר לאינטרנט ונעשה כל מאמץ סביר כדי שיהיה זמין בכל עת. יחד עם זאת, אנו עשויים לחסום, בעצמנו או באמצעות צד שלישי מטעמנו, את הגישה ליישום לשם הגנה על היישום ומניעת הפגיעה בו, במשתמשיו, בלקוחותיו ובנו.

לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות היישום, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של היישום, מערכות התוכנה של היישום, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים ביישום ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש ביישום ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.

אחריות

התכנים והשירותים ביישום ניתנים לשימוש כמות שהם (""AS IS). לא נוכל להתאים אותם לצרכיך האישיים. עליך לבדוק את היישום והשירות ולודא שהם מתאימים לצרכיך ולמטרותיך לפני תחילת השימוש בהם.

השימוש שלך ביישום, ובכלל זה למידע ולשירותים המסופקים על ידי אחרים באמצעות היישום, נעשה על אחריותך בלבד. ככל שהדין מתיר לנו, איננו נוטלים כל אחריות לפעילות ביישום, למידע ולשירותים המוצעים באמצעותו.

אנו נישא באחריות לנזקים ישירים שייגרמו לך כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני שלנו. אחריותנו תוגבל לגובה המאזן האחרון אשר תועד במערכות החברה, טרם קבלת הודעתך אודות הנזק. פרט לאמור לעיל, אנו לא נישא בכל נזק נושא, לרבות נזקים עקיפים או תוצאתיים.

 אבטחת מידע

אנו מפעילים מערכות ונהלים לאבטחת מידע ביישום אך אין במערכות אלו בטחון מוחלט. אי-לכך, איננו מתחייבים שהיישום והשירותים הכלולים בו יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית וזליגת מידע.

שינויים ביישום והפסקת השירות

אנו רשאים לשנות מעת לעת את תכניו, שירותיו וזמינותו של היישום. מטבעם, שינויים מעין אלו עלולים להיות כרוכים בתקלות והפרעות. אנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, לא נישא באחריות לאי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.

אנו רשאים להפסיק מדי פעם את השירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. כמו-כן אנו רשאים להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם.

אנו נפרסם ביישום או באמצעי מקובל אחר, הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים נחזיק את החומר הכלול ביישום למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן נהיה רשאים למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי תנאי השימוש

אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש, בשל שינויים ועדכונים ביישום עצמו, שינויים במערכות ותשתית טכנולוגיות, עדכוני חוק ועוד. אם השינוי בתנאי השימוש הוא מהותי, נפרסם על כך הודעה באמצעים המקובלים, לדוגמה, באמצעות שליחת הודעה למכשירך [ניתן גם לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני] ונבקש ממך את הסכמתך לתנאים המעודכנים. תוכל שלא להסכים לשינוי אך אז לא תהיה רשאי להמשיך ולהשתמש ביישום.

 

פנה אלינו

אנו מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכויותיהם של לקוחות היישום. אם אתה סבור, כי השימוש ביישום או התוכן בו פוגע בך מטעם כלשהו, או מכל סיבה אחרת, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם: [YC2] info@sling.xyz.

 

 

 

 

 

 

 


 [u1]יעקב. ספק מספר בינלאומי.

מציע גם לכלול מייל + סקייפ במקום זה. שרון, להחלטתך

 [YC2]